Terms of service

Följande villkor gäller för alla beställningar som görs av kunden (härefter kallad ”du” eller ”kund”) hos NordlysViking.com och övriga e-handelskanaler som drivs av Nordlys Design AB SE556932496401, (härefter kallad ”Nordlys” eller ”företaget”). Alla varor förblir företagets egendom tills dess att full betalning kommit företaget tillhanda.
Genom att använda nordlysviking.com och/eller göra en beställning, godkänner kunden att följa villkoren som anges i detta dokument (”Köpvillkor”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Att en vara eller tjänst erbjuds på nordlysviking.com vid en specifik given tidpunkt är inte en garanti för att samma vara eller tjänst alltid är tillgänglig. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela kunden på förhand. Den version av villkoren som gäller för en specifik beställning är den version som finns tillgänglig på nordlysviking.com vid den aktuella tidpunkt då du gör din beställning. 

Nordlysviking.com strävar efter att erbjuda bästa möjliga upplevelse och service för våra kunder och besökare. För att det ska vara möjligt är viktigt att du som kund godkänner och följer våra villkor och instruktioner. Vidare förstår och godkänner du att inte överföra, publicera, distribuera eller främja kommunikation som kan skada hemsidan/webbutiken eller företaget. Allt innehåll i butiken, inklusive bilder, text och grafik tillhör företaget och får ej, utan tillåtelse, användas för kommersiellt bruk.

Rea och Kampanjer
Vi har rätt att under varje realisation eller kampanjperiod ta bort varor eller ändra priser utan att meddela dig först. Det pris som är angivet i vår webbutik är det faktiska priset på produkten och kan inte påverkas av dig som kund. Den totalsumma som står i kassan och som du godkänner vid slutförande av köp är den totalsumma som du har bundit dig vid enligt villkor och som skall betalas. Denna totalsumma kan inte ändra eller omförhandlas efter slutfört köp. 
Vi reserverar oss för ev. längre hanteringstider under ”reor” och kampanjer som kan tillkomma.

Rabattkoder 
Rabattkoder med begränsad giltighet, som distribueras som en del av en kampanj eller vid leverans av köp, får bara användas en gång och endast i enlighet med de villkor som fastställts för varje enskild kod. Vi förbehåller oss rätten att exkludera vissa produkter eller kategorier av produkter från rabatten. Vi tar inte något ansvar för rabattkoder som har mottagits på annat sätt än från Nordlys.