Produktion & Material

Vi tillverkar med människa och miljö i fokus.

Traditionellt hantverk framställs på många håll i världen fortfarande på traditionellt vis. Därför verkar vi ständigt för att välja partners med de bästa förhållandena och för att sedan förbättra det vi kan löpande. Långsiktiga samarbeten leder till långsiktiga vinster.

Våra materialval utgår alltid från ett cirkulärt tänkande.

Och med levande material som trä, läder eller naturliga textilfibrer så är den etiska aspekten vårt främsta hänseende. Lädret och andra animaliska produkter ska vara en biprodukt från köttnäringen, träet komma från laglig skogsavverkning och helst vara odlat, samma etiska ställningstagande görs varje gång ett material väljs.

Vi ökar andelen återvunna material och investerar i miljöförbättringar i produktionsledet.

Just nu pågår flera spännande projekt i företaget där vi tittar på hur vi kan förbättra oss vad gäller val av material, för att minska vår miljöpåverkan.

Att använda återvunna material i produktionen är något vi satsar stort på. Och där vi även ser en stor potential för framtida utveckling. Redan idag tillverkar vi det mesta av vårt smide i återvunnet järn. Vi gjuter delvis i återvunnen mässing och ökar vår användning av återvunnet trä och textil.

Utöver detta så återanvänder vi redan packmaterial, tillverkar nästan uteslutande våra förpackningar och övriga pappersprodukter i återvunnet papper och arbetar aktivt för att få bort alla plast-packmaterial från våra transporter. Får du ett paket med bubbelplast eller liknande som fyllnadsmaterial, så är det för att vi hellre återanvänder än slänger materialet.

Nordlys har alltid arbetat med naturmaterial..

och också intresserat oss för material som som ”blivit över” och inte används. Därför älskar vi kohorn som material, med sin minimala miljöpåverkan och mångsidiga användningsområden. Men vi har också redan flera produkter där återvunna material används. Några exempel på det är våra handgjorda böcker med papper som baseras på återvunnen bomullsfiber och våra små färgglada pärlpåsar som sytts av återvunnet tyg.

Följ oss på sociala medier för att ta del av de senaste nyheterna kring vårt arbete med miljö och människa.