Solnedgång över Öresund. Blått hav och mulen himmel möts. Molnen spricker upp och ljuset kommer igenom. Det speglas i en strimme på havet. I horisonten syns en lång rad vindkraftverk. En öppen träbåt ligger på vattnet
Solnedgång över Öresund. Blått hav och mulen himmel möts. Molnen spricker upp och ljuset kommer igenom. Det speglas i en strimme på havet. I horisonten syns en lång rad vindkraftverk. En öppen träbåt ligger på vattnet

Hållbarhet

Miljö & Människa

För att minska vårt framtida avtryck på planeten måste vi alla hjälpas åt att ta ansvar för vår egen del. För oss på Nordlys betyder det att människa och miljö alltid är i fokus och ligger till grunden för våra val och hur vi agerar.

Ett viktigt led i detta är hur vi packar våra beställningar. Vi använder packmaterial av återvunnet papper så mycket som möjligt.

  • Hos oss får du alltid ditt paket packat i papper. Inga e-handelspåsar i plast!
  • Vi återanvänder material & lådor som vi får skickat till oss istället för att kasta dem.
  • Vårt fyllnadsmaterial i lådor är 100% återanvänt.

Så om du får en leverans där lådan fyllts med t.ex. bubbelplast, så är det återanvänt material. Sånt som vi fått våra leveranser packat med. Vi arbetar också aktivt för att minska mängden plast som vår hantverkare packar med. Så i framtiden kanske vi slipper plasten helt.

Tillsammans kan vi göra en skillnad

Nordlys är ett litet företag och en liten kugge i ett stort maskineri. Men genom våra aktiva val och er, våra kunder, så tror vi ändå vi kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Vi försöker ständigt förbättra oss och överväger noga alla våra val utifrån hållbarhet, som våra val av produktion, material, frakter, marknadsföring och produktionsmetoder.

Norwegian mountains and river, clouds are gathering in the back of the mountain range Norwegian mountains and river, clouds are gathering in the back of the mountain range

Forntid möter framtid

För att hitta balansen i samspel med naturen, måste vi både bevara gamla levnadsvägar och tankegångar samt förnya och ge plats för gammal visdom.
Vi tror på en framtid där gamla traditioner, material och kunskap kombineras med innovativt tänkande och modern teknik, för att nå samhällets behov av långsiktighet och hållbarhet.

Hantverk till alla

Ett av våra mål är att göra hantverk tillgängligt för alla, så därför är också produktionskostnaden i förhållande till t.ex. transportutsläpp en för oss viktig fråga.

Vår målsättning att ha all produktion så nära oss som möjligt, balanseras mot möjligheten att stödja utsatta grupper och att hjälpa till med att bevara hantverk och traditioner i delar av världen där den ursprungliga traditionen är bevarad.

Idag sker en stor del av vår tillverkning i Indien och Nepal, länder med både stor fattigdom men också oerhört rika på kultur, traditioner och framförallt hantverksskicklighet. Detta skapar också ett ansvar för oss som uppdragsgivare att se till att vi med vår produktion uppfyller de hårda krav på hållbarhet som vi ställer.

Elias och Tone

Personliga möten

Vi reser personligen runt i världen för att hitta de absolut bästa hantverkarna att samarbeta med. Något vi började med, i olika delar av Europa, för över 15 år sedan. Kan vi, så väljer vi alltid att samarbeta med små hantverksföretag eller genom organisationer som stödjer kvinnor och andra utsatta grupper. Genom direkta, personliga kontakter, ser vi till att hantverkarna får riktiga löner och arbetar aktivt för att deras arbetsmiljö och framtidsmöjligheter ständigt förbättras.