Vegvisir

Symboler och deras betydelse

Lite historia om symboler som dyker upp i vikingarnas fotspår.

Hugin och Munin.

Hugin och Munin(fornnordiska Huginn ok Muninn) är i nordisk mytologi Odens två korpar, som personifierar hans tanke. Hugin betyder "hugen/hågen" det vill säga"tanken". Munin betyder "minne".

Oden sänder dagligen ut korparna i världen för att inhämta information åt honom. Hugin och Munin flyger över både Asgård och Midgård. De ser allt och återvänder till Oden och berättar vad de sett. Hemmavid sitter de på hans skuldror. Oden är enligt Grimnesmål mycket orolig för att de en dag inte ska komma tillbaka, i synnerhet Munin.

 

Livets träd: Yggdrasil

Grenarna sträcker sig nedåt för att bindas samman med rötterna i det eviga kretsloppet. Livets träd, Arbor vitae (latin) finns i flera kulturer och har olika namn. I den fornnordiska mytologin omtalas det som Yggdrasil och är  mittpunkten i vikingarnas världsbild, dess grenar band samman de olika världarna och skapelsen i sin helhet. 

 

Ask o Embla:

De första människorna enligt den nordiska mytologin.


Månen: 

Symbolen för liv, död och återfödelse.

 

Pentagram:

Eld, luft, vatten, jord och själen(Universum,Etern)

 

Triskele:

Triskele-symbolen, även känd som Odins horn, representerar tre drickshorn. Bakom denna symbol finns en historia. Oden kom till jättekvinnan Gunnlöð för att skaffa diktens mjöd (skáldskaparmjöðr). Han förhandlade i tre nätter för att få tre klunkar av mjödet.

 

Torshammare/ Mjölnir:

Tor, Odens son och en av de mest populära gudarna, skulle inte vara någonting utan sin berömda hammare, Mjölnir.

Detta magiska föremål, alltid med Tor, skulle automatiskt komma tillbaka till honom efter att ha kastat det.

När vikingar skulle hörde åska eller såg blixtar, trodde de att det var Tor som använde sin hammare i kamp med jättar.

Mjölnir var inte bara ett vapen som användes för att döda jättar utan också en symbol för skydd och säkerhet.

Länge och än idag är det vanligt att nordbor bär Mjölnir som ett halsband för skydd och styrka.

 

Vegvisir: 

Vegvisir

Vegvisir är en känd symbol som man kanske
mest känner igen från Island och dess folklore.
Symbolen är en Galder.

Vegvisir finns med i den isländska samlingen av galdrastavar, Huld-Manuskriptet från 1800-talet av Geir Vigfusson och i Galdraskræða Skugga, av Jochum Eggertsson från 1940. Galdraskræða Skugga ska enligt författaren innehålla material från tidigare källor. Tyvärr uppgav Jochum Eggertsson inte vilka källorna var.

I Huld-Manuscriptet om Vegvisiret är följande text:
Beri maður stafi þessa á sér villist maður ekki í hríðum né vondu veðri þó ókunnugur sá.”
Översättning:
“Om det här tecknet bärs, kommer man aldrig att förlora sin väg i stormar eller dåligt väder, även när vägen inte är känd.”

Själva namnet betyder "Vägvisare", "vegur" betyder väg och "visir" betyder pekare.
Denna symbol har åtta grenar som möts i mitten.
Det finns vissa människor som tror att de 8 grenarna representerar kardinalpunkterna (nord, syd, väst, öst, nordväst, nordost, sydväst, sydost) medan andra tror att de 8 grenarna representerar den fornnordiska mytologins 8 världar och mitten representerar 9:e världen, Midgard, människornas värld.

Vegvisir är en mycket kraftfull symbol. En spirituell kompass.

Man tror att denna symbol hade makten att vägleda människor som bar den till rätt riktning för dem som tappade sin väg.

I allmänna seder används den också som en talisman för tur, skydd och välsignelser.

För dem som tror på magiska krafter som de nordiska shamanerna, skulle Vegvisir vägleda ditt hjärta och dina steg för att göra de rätta valen i ditt liv, och hjälpa dig att hitta tillbaka ditt självförtroende när du förlorade dig själv och din tro.

Ægishjálmur

Aegishjalmur

Ægishjálmur  eller Skräckhjälmen, som etymologiskt betyder hjälm av Ægir som betyder skräck/terror. Ægir/Ägir är också namnet på havens Gud. Vanligtvis definierat den som Skräckhjälm och hänvisning till det förekommer i den Poetiska Eddan och i Völsunga saga.nämns med sitt namn i den Poetiska Eddan, Fàfnirsmàl och i Völsungasagan.
I Poetiska Eddan nämns den som en skräckens hjälm, men även om ordet hjälm förekommer i namnet var den med all förmodan inte en verklig hjälm, dess struktur och utformning har ingen igenkännbar form av en hjälm vilket även Eddan nämner att objektet inte är en hjälm utan snarare en allmän täckning som omger bäraren med en överbryggande kraft för att skrämma bort och dämpa sina fiender. Effekten är koncentrerad i eller mellan ögonen.

Valknut 

Valknut

Valknut, även känd som Odins knut, är en symbol för det mesta relaterad till dödskulten.

Denna symbol finns på minnesstenar över vikingar och skulle också förknippas med Oden eftersom Oden eller hans valkyrior är de som vägleder själarna hos fallna nordiska krigare till de olika nordiska efterlivet som Valhalla eller Hel.

Valknut är i grunden symbolen för att åtfölja de fallna i striden.

Det sägs också att i själva symbolen representerar trianglarnas nio hörn var och en av nio världar i det nordiska universum förenat av Yggdrasil. Valknut har fått ett annat namn, "Hrungnirs hjärta" relaterat till en berättelse om den legendariska jätten Eddas.

Denna symbol visar gudarnas makt över döden och kan också användas som en talisman för att skydda mot onda andar.

 Den kallas även: Den slagnes hjärta, Valas hjärta, Rungners hjärta och Odens knop.

 

 Vargkors

Vargkorset från island

År 1910 hittade man vargkorset i Foss på södra Island och det är daterat till 900-1000 talet. Originalet var större och gjort i silver och kan ses härhttp://3.bp.blogspot.com/-TZZ1TuRDxRo/UFua_X9JhDI/AAAAAAAAAi0/olaEEkjjlG4/s640/IMG_5957.JPG

Det råder delade meningar huruvida man ska tolka vargkorset som ett kors eller som en särskild isländsk modell av torshammare. Då fyndet är det enda i sitt slag är det svårt att sätta det i ett arkeologiskt och historiskt sammanhang. 

Vargkorset, även kallad Varghammare, är en symbol det råder delade meningar om. Är den hednisk eller kristen, eller symboliserar den dessa två religioners samexistens? Det är ingen som vet, men det finns många teorier och tolkningar om dess betydelse. På grund av det så används Vargkors av Asatroende och kristna.