Runornas magi

Runornas magi

Våra förfäder kommunicerade med Runor. Runor var nordbornas skriftspråk som även ansågs ha en magisk innebörd. De användes t.ex till att förmedla händelser,  bravader, möten, skriva kärleksbrev, lösa tvister, olika slags spådomar, t.ex kunde det vara bra att få veta hur skörden skulle bli det året,  kärleken, besvärjelser och vardagsmagi.

Läsning Runornas magi 5 minuter Nästa Månadsstenarna

 Magiska runor och dess betydelser.

I Eddan står det att Oden vinner kunskapen om runorna genom stort lidande. Han var sårad, hängde uppochned, och fick ingen mat eller dryck på nio dygn.

Trots detta verkade priset vara värt att betala med tanke på den oerhörda kunskap, magi och makt  runorna medförde. 

Våra förfäder kommunicerade med tecken, och tron var, att runorna besatt magiska krafter. Dessa tecken var deras skriftspråk.

Runor var nordbornas första alfabet. Bokstäverna, eller rättare sagt runorna ristades i trä, ben eller sten. De äldsta runristningarna i Norden är från början av vår tideräkning (i Sverige från 200-talet) och är ristade med ett äldre runalfabet som hade 24 runtecken. Dessa äldre skrivtecken kallas ibland för urnordiska runor eftersom språket som talades i Norden vid den här tiden (ca 150-800 e.Kr) brukar kallas urnordiska.

Runraden kallas "futhark". Varje runa har ett namn och runraden är uppkallad efter de sex första runorna. Futharken har därmed fått sitt namn på samma sätt som alfabetet , efter de första skrivtecknen i alfabetet.


Runor var nordbornas skriftspråk, de användes t.ex till att förmedla händelser, bravader, möten, skriva kärleksbrev, lösa tvister, olika slags spådomar, t.ex kunde det vara bra att få veta hur skörden skulle bli det året,  kärleken, besvärjelser och vardagsmagi.

Att spå i runor var, och är fortfarande för många, ett enkelt verktyg att ta till då man vill ha snabba svar, råd, var ditt fokus bör vara här och nu, rådande och kommande händelser eller aktuell livssituation.

”Runa” betyder hemlighet.

Den 24 radiga, äldsta, urnordiska runraden är fortfarande i bruk som spådomsverktyg. 

Ofta var det Völvan i byn som hade kunskapen. 

Här kan du läs mer om Völvan: https://historiska.se/upptack-historien/artikel/volvans-spadom/


I den nordiska mytologin har de starka associationer med vishet, magi och hälsa.

Det finns flera runalfabet från olika kulturer, det är den äldre futharken som beskrivs här.

Den innehåller 24 runor och en blank runa. 
Runorna hade en funktion som skrivtecken men också som symboler med speciell magisk innebörd.

Hur gamla är runorna?

Runtecknen skapades för ungefär 2000 år sedan, alltså vid tiden för Kristi födelse. De äldsta runinskrifterna som finns bevarade är från 100-talet efter Kristus. 

Historikern Tacticus skrev om rådfrågning av runorna i sin skrift Germania. Boken skrevs år 98 e. Kr.

Tacitus, Germania, kap. 10: https://sourcebooks.fordham.edu/source/tacitus1.html

www.tacitus.nu.

De äldsta runinskrifter som har hittats i Sverige tillhör 200-talet.

Nedan har du namn och korta versioner av betydelser på de  runor, som användes vid rådfrågning och spådom.

 

 

FEHU

Rikedom, förmögenhet, livskvalitet, vinst.

Fehu

 

URUZ
Nytt liv, positiv förändring, god hälsa, övervinna hinder, mod.

 

THURISAZ
Beskydd, goda nyheter, relationer.

 

ANSUZ
Inre visdom, ta emot goda råd, kommunikation.


RAIDHO

Förverkliga drömmar, förändring,
planera en resa, god lycka ,inre balans.

 

KENAZ
Inre glöd ,kreativa handlingar,
tid för handling.GIFU
Lycklig dag, uppskattning,
lycka väntas i dag.


WUNJO/WUNJA
Glädjetårar, njutning, vänskap, livskraft, ge bort en gåva.


HAGALAZ
Ligg lågt, inga snabba beslut, vila,
samla kraft, ladda själsliga batterier.NAUDHIZ
Öde, kraftkälla, våga att säga ifrån, inre styrka.

 

ISAZ
Ligg lågt, inga hastiga beslut, se mot ljus framtid

 

JERA
Såra ingen i onödan, svälj dina ord.

 

PERDRHA
Njut av din dag, var glad, nya tag. Oväntad gåva.

 

EIHWAZ
Beskydd, rätt väg, ny start, framtid positiv.
ALGIZ
Beskydd, något nytt inträffar, var öppen!SOWILO,SIGIL
Solens tecken, god hälsa, kraft, nytändning, livskraft.

 

TIWAZ

Andliga krigarens runa.Helhet,Tyr.Mod, kamp, offervilja, balans, koncentration, rättvisa, ärlighet, motivation, viljestyrka, sanning, seger. Tyr-runan ristades på vapen som turbringare. 

 

BERKANAN,BIORK

Moder jords runa. Jordisk kvinnlig kraft, omvårdnad, moderlig kärlek, omtanke, ödmjukhet, stödja andra, växande utveckling – andligt och magiskt. Den är en symbol för fruktbarhet och födelse. Björkrunan är också en relationsruna.

 

MANNAZ

Människans runa. Den står för självmedvetenhet, utveckling, visdom och självkännedom. Den symboliserar utvecklandet av ens innersta personlighet.

Mannaz är den upplysta människans runa. Social kompetens, förfädernas runa.

 

EHWAS

Runan för våra styrkor och svagheter.Använd dina styrkor och acceptera dina svagheter.Sluta tona ner dig själv för att framhäva andras egon.Det är din tur att skina.

 

LAGAZ

Runan för instinkt och det undermedvetna,dags att lyssna och lita på magkänslan.
Lagaz är runan för vatten och intuition och vägledning.
Runan hjälper till att hitta omvägar och flyta runt stenar i vägen. Det bildar också ibland överdriven flexibilitet och mjukhet. Oförmåga att visa fasthet, även om det behövs. Runan är förknippad med oförutsägbara ödets vändningar, med intuition som styr sinnet i rätt riktning. Rune av intuitiv uppfattning av verkligheten.

 

INGWAS

Egentid, maklig, lugn, stilla väntan, uthållighet och tålamod medan man rör sig mot ett mål.En dröm.Visioner och dagdrömmar.

 

DAGAZ

Genomförande av planer, snabba beslut, kraftfull runa ,genombrott i förhandling eller planer.

 

OTHALA

Står för odling och skörd, för familjen, hemmet, släkten.

Trygghet, erfarenhet, upplevelser, självinsikt, samlad kunskap,visdom, välstånd, ägodelar. Det verkliga värdet på saker och ting. Rikedom kan räknas på många plan.

 

TOM RUNA

Innehåller ingenting likaväl som allt eftersom den är fylld av ödets kraft. Ett hopp ut i det okända.

 

Fortsätt läsa