Om bindrunor

Om bindrunor

Bindrunor skapas genom att kombinera flera runor för att uppnå en kraftfullare och mer komplex symbol med en specifik innebörd eller önskad effekt.På bilden: Gammal ”bindruna” ur isländsk ”svartkonstbok” från 1600-talet – skyddar enligt uppgift emot svartsjuka och omvärldens hat.

Horn Läsning Om bindrunor 2 minuter Nästa Vikingatidens kvinnor
Bindrunor var/är en typ av runmagi som härstammar från de fornnordiska och germanska kulturerna.
Runorna själva är de äldsta skrifttecknen som användes av germanerna och vikingarna, och de hade en djup symbolisk betydelse för dessa samhällen.
Bindrunor skapades genom att kombinera flera runor för att skapa en kraftfullare och mer komplex symbol med en specifik innebörd eller önskad effekt.
För att skapa en bindruna skulle man vanligtvis välja ett antal runor som representerade de önskade egenskaperna eller intentionerna och sedan kombinera dem på ett sätt som skapade en sammanhängande symbol.
Denna symbol kunde användas för att förstärka en önskan, skydda mot fara eller till och med för att kasta trollformler.
Bindrunor användes ofta för att skapa amuletter eller skyddssymboler som bar en specifik kraft eller innebörd.
Dessa amuletter kunde sedan bäras som smycken eller tatueringar för att ge bäraren den önskade kraften eller skyddet.
Bindrunor kunde också ristas eller målas på olika föremål, som vapen eller hus, för att ge dem en specifik kraft eller för att skydda dem från skada.
Det finns många olika kombinationer av bindrunor, och varje kombination hade sin egen unika betydelse och syfte. Vissa bindrunor var avsedda att ge styrka och mod, medan andra användes för att skydda mot sjukdom eller olycka. Andra bindrunor kunde användas för att främja kärlek, vänskap eller välstånd.
På bilden: Gammal ”bindruna” ur isländsk ”svartkonstbok” från 1600-talet – skyddar enligt uppgift emot svartsjuka och omvärldens hat.
Gammal ”bindruna” ur isländsk ”svartkonstbok” från 1600-talet
Även om bindrunor har sina rötter i fornnordisk och germansk kultur, har de fortsatt att vara en del av nutiden och vardagen, oftast som tatueringar eller på smycken.
Många människor är fortfarande intresserade av runmagi och använder bindrunor som en del av sina andliga övningar eller som symboler för personlig styrka och skydd.
Sammanfattningsvis är bindrunor en fascinerande del av fornnordisk och germansk kultur, och de fortsätter att vara av intresse för många människor idag på grund av deras symboliska betydelse och potentiella kraft.